Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) φωλιάζει σε αποικίες από 20-30 ζευγάρια επίσης
από 2-3 ζευγάρια ή μέχρι μερικές εκατοντάδες ζευγάρια.
Καταλαμβάνουν την επικράτεια της αναπαραγωγής τους το τέλος Μαρτίου -
Απριλίου.
Το αρσενικό χαρίζει τροφή στη θηλυκιά και το ζευγάρωμα γίνεται κοντά στη φωλιά.
Δεν φτιάχνουν φωλιές, αλλά βρίσκουν κοιλώματα, τρύπες σε βράχους, κτήρια,
χαλάσματα, γέφυρες, μνημεία στην εξοχή αλλά και στις πόλεις.
Γεννούν 2-6 αυγά ή πιο συχνά 2-5 αυγά. Το κλώσημα διαρκεί 28 ημέρες.
Οι νεοσσοί τρέφονται στην αρχή κυρίως από το αρσενικό, αργότερα και από το
θηλυκό, με έντομα και αρθρόποδα.
Τα πρώτα φτερουγίσματα τους αρχίζουν μετά από 26-28 ημέρες κυρίως στα μέσα
Ιουλίου (στις μεσογειακές περιοχές).