Λεσίνι: Το χωριό των Κιρκινεζιών (Falco naumanni)
Posted by Picasa