ΕΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Απο σήμερα ξεκινάει ένας αγώνας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ιστολόγιο αυτό θα είναι ένα σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το birdwatching και το birdgardening.