ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗ MICROMERIA ACROPOLITANA
Εθεωρείτο εξαφανισμένο είδος από την ελληνική και την παγκόσμια χλωρίδα για περισσότερο από έναν αιώνα. Κι όμως, η Micromeria acropolitana, το ενδημικό φυτό της Ακρόπολης που ζει μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο, ανακαλύφθηκε ξανά στον Ιερό Βράχο! Ο Ελληνας βιολόγος Γρηγόρης Τσούνης, ο οποίος εντόπισε το «φυτό-φάντασμα», μοιράζεται με το ΟΙΚΟ την ανακάλυψή του
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_08/08/2009_1289061