Όσοι από τους αναγνώστες μας, πιστεύουν ότι: η εκτροπή του Αχελώου είναι ένα οικολογικό εγκλημα μπορούν να υπογράψουν την Petition μας στην ακόλουθη διευθυνση
http://www.gopetition.com/online/26893.html
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΡΑ!